Highlands Stable Isotopes | Las vegas, nm 87701 | 505.467.9347

IsoHeader

Stable Isotoe links to catalog image groups

Highlands Stable Isotopes Four-Carbon Synthons
ABE87101
Alkyl (E)-2-[U-13C4]butenoic acid ester, any isotopomer
PBA87102
(E)-4-Phenylsulfonyl 2-[U-13C4]butenoic acid, any isotopomer
HBA87101
(E)-4-Hydroxy 2-[U-13C4]butenoic acid, any isotopomer

Cat # ABE87101

Cat # PBA87102

Cat # HBA87101

PBA87101
(E)-4-Phenylsulfinyl 2-[U-13C4]butenoic acid, any isotopomer
DNN87101
trans-1-Methoxy-3-(trimethylsiloxy)-1,3-[U-13C4]butadiene, (aka Danishefsky’s Diene), any isotopomer
BGL87101
2-[U-13C4]Butenoic acid, 4-hydroxy-, γ-lactone, any isotopomer

Cat # PBA87101

Cat # DNN87101

Cat # BGL87101

BDA87101
(E)-2-[U-13C4]Butenedioic acid, any isotopomer
BDA87102
(Z)-2-[U-13C4]Butenedioic acid, any isotopomer
 

Cat # BDA87101

Cat # BDA87102